Mindre storlek på grafenark ger bättre korrosionsskydd

Grafenoxid (GO) framträder som en effektiv korrosionsbeständig beläggning. I en ny rapport publicerad i ”Progress in Organic Coatings” (Vol. 134), redovisar forskare effekten av olika storlekar av GO-ark vid bildningen av korrosionsbeständiga beläggningar. Detaljerad elektrokemisk impedansanalys visar att beläggningar bildade av GO-ark i mindre storlek uppvisar högre aktiveringsenergi för vattendiffusion, vilket orsakar långsammare vatten- diffusionshastighet och lägre genomträngning i beläggningen. Resultaten tyder på att GO-ark i mindre storlek ger en pålitlig beläggning med utmärkta korrosionsegenskaper.