Epiroc har invigt ny värmebehandling

Bildtext: Epirocs nya värmebehandlingsanläggning. Foto: Epiroc

Epiroc har nyligen invigt en ny värmebehandlingsanläggning för bergborr i Örebro. Den nya värmebehandlingen, som ligger i en utbyggnad av den nuvarande verkstadsbyggnaden, kommer att gynna kunderna genom att ytterligare stärka kvaliteten och prestandan hos produkterna, vilket sänker deras totala ägandekostnad. Den kommer också att möjliggöra högre produktionsvolymer. Produktionen vid det 1 400 kvadratmeter stora anläggningen kommer att kunna köras 24 timmar om dygnet tack vare automatisering. Stort fokus har lagts på energieffektivitet, bland annat genom att restvärme återvinns internt för uppvärmning och externt till Örebros närvärmesystem samt att byggnaden försetts med solpaneler.

– Denna nya värmebehandlingsanläggning är ett viktigt steg mot att säkerställa att vår tillverkningsanläggning i världsklass i Örebro förblir så produktiv och konkurrenskraftig som möjligt på lång sikt, och den har utformats för att optimera energieffektiviteten, säger Helena Hedblom, Epirocs vd i ett pressmeddelande.

Örebro är ett av Epirocs globala tillverkningsnav. Företaget sysselsätter cirka 2 900 personer i staden, av en global arbetsstyrka på cirka 17 000.