European Coatings Show 2021 kommer att genomföras

Efter ett omfattande informationsutbyte med utställarna har arrangörerna av mässan European Coatings Show beslutat att den kommer att genomföras den 23 – 25 mars 2021 som planerat tillsammans med den tillhörande konferensen den 22 – 23 mars. Ett detaljerat hygienkoncept har tagits fram, som ska kombinera säkerhet och en bra mässupplevelse. Mer information finns tillgängligt på webbplatsen European Coatings Show och uppdateras kontinuerligt allteftersom som konceptet utvecklas. Till exempel kommer regelbunden desinfektion av ytor att ske, tillräckligt med utrymme för att hålla avstånd garanteras och en ventilation som säkerställer en tillräckligt hög tillförsel av frisk luft. Mässan, som genomförs i Nürnberg, har utställare som i första hand vänder sig till tillverkare av färg, tryckfärg, lim och tätningsmedel.