Fortsatt tillväxt för pulverlackering förväntas

Foto: Shutterstock

Enligt en ny rapport*, publicerad av Allied Market Research, förväntas den globala marknaden för pulverlackering att stiga till 15 miljarder dollar 2026, med en genomsnittlig årlig tillväxt på 5,4 % under perioden 2019 till 2026.

Pulverlackering för fordonsindustrin utgör den största marknadsandelen under 2018, och förväntas behålla sin ställning under hela analysperioden.

Viktiga drivkrafter för pulverlackeringsmarknaden är miljöbestämmelser, ökande efterfrågan på vitvaror, en stark byggindustri och snabb ekonomisk tillväxt i tillväxtländer. 

År 2018 intog segmentet härdplastpulver en dominerande ställning, något som det förväntas behålla. Stränga regler har också lett till en ökad användning av pulverlackering på bekostnad av våtlackering. Pulverlackering kan återvinnas och återanvändas, vilket leder till en hög utnyttjandegrad av materialet. Pulverlackering vid tillverkning av vitvaror förväntas uppvisa hög tillväxt under prognosperioden.

Elektrostatisk applicering är den mest använda tekniken eftersom den möjliggör lackering av komplicerade geometrier och inte kräver förvärmning av komponenter. Detta segment förväntas fortsätta sin dominans under hela prognosperioden.

  • Powder Coatings Market by Resin Type, Coating Method, and Application: Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2019–2026.