Impact Coatings har fått order från Kina

Impact Coatings har erhållit en order på ett Inline Coater-system från kinesiska Hella Minth Jiaxing Automotive Parts Co., Ltd. (Kina), som är ett joint venture mellan Hella Group i Tyskland och Minth Group i Kina. 

Den avsedda applikationen är radomer som används för säkerhetssystem till fordon. Ordervärdet är 740 000 euro och leveransen är planerad till tredje kvartalet 2021. 

Hella Minth startade sin verksamhet 2020 för att utveckla, producera och marknadsföra radomer och lysande emblem. Bolaget har en internationell inriktning, men med en inledande fokusering på̊ den kinesiska marknaden, enligt ett pressmeddelande från Hella Group i juni 2020. 

För export från EU krävs exportlicens för varor som svenska Inspektionen för strategiska produkter (ISP) kvalificerar som produkter med dubbla användningsområden. Impact Coatings bedömer att ordern kan kräva en sådan licens och ska följaktligen lämna in en ansökan till ISP. Systemordern gäller därför under förutsättning att eventuell erforderlig exportlicens erhålls.