Göteborgs landmärke målas om

Eriksbergskranen, som är ett av Göteborgs mer kända landmärken, ska under året genomgå ett större underhållsarbete med start våren 2021.

Senast bockkranen sågs över och målades om var 1992. Nu ska kranen återfå sin röda färg. Älvstranden utveckling AB, som ansvarar för kranen, genomför nu en upphandling av en generalentreprenad för underhållsarbetet. Det planeras att starta i april och vara klart i november. Kostnaderna beräknas till 50 – 60 miljoner kronor och omfattar upp- och nedmontering av byggnadsställningar, målning och plåtarbete. 

Eriksbergskranen stod färdig 1969 och var en del av Eriksbergs varv och var i bruk fram till 1979. Den är 80 meter hög och 110 meter bred. Från början var den grön, men bytte färg till röd-orange när den målades om under 1990-talet. Eriksbergskranen är byggnadsminne sedan 2012 och rivningsskyddad enligt detaljplan.