Klimatsatsningar ska bidra till grön återstart

Nyligen presenterade regeringen satsningar på miljö och klimat i budgetpropositionen för 2022. Satsningarna omfattar allt från pengar till klimatomställning i olika delar av samhället, klimatanpassning vid ett förändrat klimat, och effektivare tillståndsprocesser. De uppgår sammanlagt till nära 12 miljarder kronor.

Några av områdena kan vara av extra intresse för ytbehandlingsbranschen. Det ena är att effektivare tillståndsprocesser krävs för att kunna genomföra olika gröna investeringar i tid. Regeringen föreslår därför en förstärkning av förvaltningsanslagen till Naturvårdsverket, länsstyrelserna och Sveriges domstolar med totalt 28 miljoner kronor år 2022. Regeringen har identifierat kompetensbrist för att kunna genomföra industrins fortsatta klimatomställning. Därför vill regeringen finansiera ett nytt statligt kompetenslyft för klimatet med 100 miljoner kronor per år under 2022, 2023 och 2024. I pressmeddelandet framgår inte hur dessa medel ska fördelas.

En annan satsning gäller de medel som föreslås ges till universitetet och högskolor för att ta större ansvar för yrkesverksammas kompetensutveckling. Mer pengar planeras också att avsättas för Klimatklivet, något som funnits sedan 2015. Vid slutet av februari 2021 hade cirka 3600 projekt beviljats. Anslagen för 2022 ökas med 800 miljoner och för 2023 och 2024 kommer stödet att ökas ytterligare. Stöd kan ges till alla utom privatpersoner och gäller för fysiska investeringar med stor klimatnytta. Nästa ansökningsperiod är 8 – 18 november 2021.