Lackeringsbranschen väntas växa

I ett nyhetsbrev ger det amerikanska företaget Arizton en bedömning på hur marknaden för pulverlackering och vattenburen våtlackering kommer att utvecklas under perioden 2021 – 2026. Pulverlackering förväntas ha en årlig genomsnittlig tillväxt på 5,97 %. Viktigt för tillväxten är de många goda egenskaper som pulverlackering ger. Allt strängare lagkrav på minskade lösningsmedelsutsläpp bidrar också till utvecklingen. Även marknaden för vattenburna lacker kommer att öka men ökningen bedöms vara något lägre. Den genomsnittliga årliga tillväxten anges till 5,07 %. På samma sätt som för pulverlackering är ökande lagkrav kring lösningsmedelsutsläpp en drivande faktor. Den ökande levnadsstandarden för medelklassen anges också som en faktor bakom den förmodade tillväxten. För båda metoderna uppges att APAC (Asien-Stillahavsregionen) är den största marknaden.