Kurs i teknisk renhet på RISE IVF

RISE IVF håller i höst en utbildning i teknisk renhet. Utbild- ningen ges under en och en halv dag på i Mölndal i samarbete med Fraunhofer IPA och föreläsaren Dr-Ing. Markus Rochowicz. Antalet deltagare är begränsat till 20 personer. Utbildningen gör det möjligt för deltagarna att förstå innebörden av renhetsanalyser enligt VDA 19.1 (inspection of technical cleanliness). Den ger även bakgrund till renhetsinspektioner, förklaring till hur man agerar när renhetskrav finns, samt åtgärder för att förhindra nedsmutsning tas upp.

Standarden VDA-19.2 (technical cleanliness in assembly) gås igenom och övergripande renhetsplanerings- och optimeringsprocesser delas upp och förklaras i mindre, mer hanterbara delar. Det gör det möjligt för deltagaren att självständigt och systematiskt ta itu med teknisk renhet i montering samt att identifiera under- eller överdriven renhetsåtgärd. Utbildningen är planerad den 9–10 september, men med tanke på osäkerheten som råder med coro- na-viruset är ett reservdatum inbokat till 18–19 november 2020. Mer information om utbildningen finns på RISE webbplats.