Ytskyddsakademien lanserar distansutbildningar

Det är ont om kurser och utbildningar inom området ytskydd och underhåll av betong- och metallkonstruktioner, därför lanseras under hösten ett antal utbildningar inom området. Arrangör är Ytskyddsakademien som samordnas av Tommy Thörn.

– Det finns inga utbildningar gällande helheten i inspektion, tillståndsbedömning, åtgärdsplaner, renoveringar, ytskydd, förstärkningar av utrustningar och konstruktioner i metall och betong. Därför har vi valt att lansera distansutbildningar inom dessa områden, med start den 1 oktober, berättar Tommy.

Föredragshållarna är personer med mer än 20 års erfarenhet inom sitt ämnesområde och totalt över 50 personer kommer att vara inblandade i utbildningarna.

Distansutbildningarna kommer att ske i två huvudfåror, en för metall och en för betong. Varje utbildningsområde kommer att bestå av cirka 50 olika delar á 1–2 timmar. Deltagarna kan välja ut de delområden som är mest intressanta eller där det finns störst behov av att utveckla kompetensen. En viktig aspekt är också de kontakter man knyter med experter inom olika områden, samt de kursdeltagare som bär på liknande frågeställningar och utmaningar.

Tommy Thörn

– Information och agendorna för respektive utbildningsområde finns nu att läsa på www.ytskyddsakademien.se och det går redan nu att anmäla sig och då det bara kommer att finnas plats för 25 personer i varje utbildning så gäller det säkerligen att anmäla sig i god tid. Eftersom man enbart betalar för de utbildningar man deltager i blir det ett väldigt effektivt utbildningsupplägg, fortsätter Tommy.

Utöver distansutbildningar erbjuder man även, i samarbete med Kiwa (fd Teknologisk Institutt), en Frosio-kurs i slutet av november i Göteborg vilket det också ligger information om på hemsidan.