Marknadsundersökning om ytbehandling inom fordonsindustrin

Marknadsundersökningsföretaget Ceresana har analyserat marknaden för färger och beläggningar för fordonsindustrin. Totalt landade förbrukningen på 3,1 miljoner ton beläggningsmaterial 2016. Man förväntar sig en ökning på 3,7 % när det gäller nyproduktion. Färg för eftermarknaden förväntas ha en betydligt lägre tillväxttakt. Den vanligaste produkttypen för fordon är akrylbeläggningar, följt av system baserade på polyuretan. Försäljningen av PUR-produkter medför en ökning över genomsnittet. Under de senaste decennierna har man gjort stora ansträngningar för att minska eller stoppa utsläpp av lösningsmedel. Trots detta förväntar Ceresana att den globala efterfrågan på lösningsmedelsburna beläggningar fortsätter att öka med 2,4% per år fram till 2024.