Höganäs förvärvar tysk pulvertillverkare

Fredrik Emilson, vd för Höganäs.

Höganäs AB förvärvar 100 procent av H.C. Starck-gruppens enhet Surface Technology & Ceramic Powders, STC. STC är en tillverkare av metalliska och keramiska pulver för ytbeläggning och för additiv tillverkning. Förvärvet ger Höganäs avgörande tyngd inom ytbeläggning och additiv tillverkning. Det ger också Höganäs globala säljnätverk en hävstång, med möjlighet till korsförsäljning av produkter till STC:s kunder, och vice versa. Med förvärvet ökar Höganäs omsättning från dagens cirka 7 300 miljoner till cirka 8 300 miljoner kronor.