Metallisk pulverlackering med hjälp av mikrovågor

Pulverlack med metallpigment ger ett skikt med metallglans och funktionellt skydd samtidigt som utsläpp av lösningsmedel minskas jämfört med traditionell färg. I Progress in Organic Coatings skriver en grupp kinesiska och kanadensiska forskare om alternativ till den nuvarande industriella metoden med termisk bindning som skapar en rad olika problem. I det aktuella arbetet testas och studeras en ny metod som tillämpar mikrovågsbindning. Aluminiumflakes var bundna med tre typer av pulver: polyester, mixpulver och polyvinylidenfluorid (PVDF). Mikrovågsbindningen visar flera fördelar som till exempel en mer stabil metallglans och en mycket högre uppvärmningshastighet. Därför bedöms mikrovågsbindning ha en stor potential att på ett effektivt sätt producera pulverlackering med en stabil metallglans.