Nedgång för tyska färgmarknaden

I Tyskland såldes 1,53 miljoner ton färg, fernissa och tryckfärg år 2022, vilket är en minskning med 4,5 % jämfört med föregående år. Det framgår av den tyska tidningen JOT:s rapport från den årliga ekonomikonferensen för den tyska branschföreningen för färg, VdL, (Verbands der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie e.V.) Eftersom inflationen under året varit hög så ökade försäljning i värde med 8 % till 6,1 miljarder euro trots mindre volymer. 

Risken för fortsatt hög inflation och det akuta världspolitiska läget gör det svårt att förutse den kommande ekonomiska utvecklingen.  Om omvärldssituationen fortsätter ofördändra förväntar sig VdL en minskning av de tyska färgtillverkarnas produktion med cirka 2 %. Värdemässigt förväntas en liten ökning med 2 % på grund av fortsatt inflation.