Ny utgåva av läroboken om polyuretan

Den välkända läroboken ”Polyurethanes – Coatings Adhesives and Sealants”, som ges ut av Vincentz Network, finns nu tillgänglig i den andra reviderade utgåvan. Boken ger läsarna en översikt över kemi och olika möjliga användningsområden för polyuretan. Boken behandlar även trender och förändringar. Kemin hos polyuretanbeläggningar är av stor betydelse i många tillämpningar över hela världen. Dessutom har deras utvecklingspotential ännu inte varit uttömd på något sätt. Nya applikationer identifieras och produktutbudet kommer att utvecklas ytterligare.