Marknaden för vattenburen färg

European Coating har presenterat fakta om marknaden för vattenburen färg. Vattenburna färger utvecklas som ett alternativ till lös- ningsmedelsburna färger som innehåller hög mängd VOC, är mindre miljövänliga och orsakar fler hälsorelaterade problem. Marknadsstorleken för vattenbaserade beläggningar uppgick till cirka 62,4 miljarder euro år 2017 och beräknas uppgå till cirka 82,7 miljarder euro år 2022, med ett CAGR-värde på 5,7 % (CARG = Compound Annual Groth Rate). Asien och Stillahavsområdet har varit en ljuspunkt på den globala marknaden för vattenburna färger på grund av den övergripande avmattningen i den globala ekonomiska utvecklingen. Den största tillämpningen av vattenburna beläggningar är inom arkitektur. Snabba urbaniseringar, stigande disponibel inkomst och växande BNP i Asien-Stillahavsområdet resulterade i ökad efterfrågan på bostads- och kommersiell infrastruktur. Det har skett en förändring mot vattenburna akrylater, speciellt i bilens basmaterial på grund av miljöhänsyn. Annars dominerar bindemedel av epoxy och polyester. Prognoserna för de kommande åren är fortsatt positiva, framför allt på grund av ökad efterfrågan på miljövänlig teknik.