Nytt projekt om samarbetande robotar

Forskningsprojektet Darko får 70 miljoner kronor i EU-stöd för att undersöka hur robotar kan jobba jämsides med människor. En stor utmaning är att minimera olyckor, och anpassa robotarna till omväxlande miljöer.

Darko är ett fyraårigt samverkansprojekt mellan lärosäten i Tyskland, Italien, Schweiz, Storbritannien och Sverige. Örebro universitet är projektkoordinator och har av projektet tilldelats 14 miljoner kronor. Projektet ska undersöka vad som krävs för att robotar och människor ska kunna jobba sida vid sida i framtidens industrier.

– Robotarna måste kunna utföra dynamiska rörelser, och förflytta sig säkert i okända och omväxlande miljöer, säger Achim Lilienthal, professor i datavetenskap vid AASS (Centrum för tillämpade system). Han är ansvarig för projektet tillsammans med docent Martin Magnusson som också arbetar vid forskningscentret AASS.

Forskarna har flera högt ställda krav på framtidens robotar. De ska kunna planera och förutse händelser för att ta de bästa besluten samtidigt som de minimerar påkörningsolyckor och andra risker. De ska också vara enkla och lönsamma att bygga.

– För att maximera projektets genomslag samarbetar vi med Bosch som är Europas största tillverkare av hushållsapparater, säger Martin Magnusson.

Robotarna ska kunna plocka upp och lämna föremål medan de är i rörelse, och samtidigt interagera med människor.

– En robotarm kan utföra upprepade moment mycket mer exakt än vad människan kan. En robot skulle till exempel kunna lära sig att kasta föremål i en transportkedja med en precision som överstiger dagens förväntningar, säger Achim Lilienthal. 

Delar av projektet kan ses som en utveckling av projektet Iliad som löper till juni. Även där jobbar Martin Magnusson och Achim Lilienthal med autonoma lagerrobotar. I andra delar av Darko tar sig forskarna an helt nya utmaningar.