Projekt om spänningskorrosion i additivt tillverkat stål

Koordinator Sara Munktell, Swerim

Spänningskorrosion är en känd problematik vid användning av rostfria stål i krävande miljöer. För att korta ner ledtiden och sänka kostnader för specialkomponenter, vill man inom vissa branscher ersätta konventionellt framställt rostfritt stål med additivt tillverkat rostfritt stål. Detta innebär att additivt tillverkat rostfritt stål måste klara av samma typ av krävande miljöer som konventionellt rostfritt stål. I dagens läge är spänningskorrosion väl utrett och under god kontroll vad gäller konventionellt rostfritt stål, men i stort sett outforskat för additivt tillverkat rostfritt stål.

I det strategiska innovationsprogrammet Metalliska materials nya projekt ”Spänningspåverkan och korrosionsegenska per hos material framställda genom additiv tillverkning – SAMCO” avser man genom att främja säker användning och sänkta kostnader att öppna upp för en ny marknad där komponenter tillverkade av additivt tillverkat rostfritt stål kan användas i slutanvändarapplikationer där det föreligger risk för spänningskorrosion.

SAMCO har en total budget på 8,7 miljoner kronor varav 3,9 miljoner kronor kommer från Vinnova. Förutom Swerim deltar Forsmark, Ringhals, OKG, Alfa Laval, Quintus Technologies, CURTISS-WRIGHT Surface Tenchnologies och Höganäs I projektet.