Projektpengar för forskning om grafen för bland annat ytbeläggning

I en utlysning från Vinnova finansieras projekt som utgår från ett industriellt behov hos minst ett av företagen i aktörsgruppen. Projekten ska utföras i samarbete mellan företag, institut, universitet och högskolor. Grafen – eller något annat tvådimensionellt material – ska medföra nya eller förbättrade materialegenskaper eller funktioner hos den avsedda produkten. Man kan söka för fyra olika projektformer och ytbeläggning är möjligt att söka för alla typer. Budgeten är 25 miljoner kronor och utlysningen stänger 5 september kl 14.