Qualicoat inför tilläggsmärkning för föranodisering innan målning

Foto: Freepik

Den tyska organisationen VOA, Verband für die Oberflächenveredelung von Aluminium, meddelar att föranodisering, ett alternativ till vanliga kemiska förbehandlingsmetoder, är en lämplig förbehandling inför pulverlackering av aluminium. Risken för filiformkorrosion minskar avsevärt med användning av ett tunt anodiseringsskikt under pulverlackeringen. Undersökningar av licensgivaren Qualicoat i arbetsgruppen ”Pre-Anodizing”, där VOA också är representerad, visade att föranodisering ger bättre resultat när det gäller korrosionsskydd jämfört med kemisk förbehandling.

På grundval av detta kommer Qualicoat att introducera den nya tilläggsmärkningen ”PreOx” för det internationella kvalitetsmärket Qualicoat från och med januari 2024, och därigenom sätta standarden för ytbehandlade aluminiumprodukter med högsta nivå av korrosionsskydd. Dessutom kommer specifikationerna från Qualicoat i framtiden att ta hänsyn till externt utförd föranodisering, som ofta praktiseras i Tyskland.