Schlötter förvärvar Icotron

Håkan Stoltz, Icotron, och Torbjörn Eriksson, Schlötter Svenska AB.

Schlötter Svenska AB har förvärvat Icotron, som tillverkar anläggningar för våt- och pulverlackering samt tillhörande komponenter så som ugnar, industritvättar och transportbanor. Företaget ligger i Skillingaryd och all produktion sker i egna, väl tilltagna, verkstadslokaler. Maskinparken möjliggör bland annat laserskärning, bockning, klippning och svetsning. Dessutom har företaget en lackeringsavdelning. Egna konstruktioner och egen tillverkning har inneburit att kundanpassade lösningar och korta ledtider varit företagets ledord. 

– Vi har anlitat Icotron som leverantör i olika projekt och har god kunskap om deras förmåga. Förvärvet av Icotron innebär att vi nu också blir en komplett leverantör av ytbehandlingsanläggningar för både lackering samt kemisk och elektrolytisk ytbehandling, säger Torbjörn Eriksson, vd Schlötter Svenska AB, till Ytforum.

Icotron, som har fem medarbetare, kommer att drivas vidare som ett helägt dotterbolag. Befintlig personal inklusive tidigare ägare kommer att arbeta kvar i verksamheten.