BMW startar ytbehandling för battericeller

Foto: BMW

BMW räknar med att minst hälften av alla de bilar som säljs under 2030 kommer att vara elektriska. För att uppfylla målen investerar därför BMW över åtta miljarder kronor i fabriken i Leipzig för att tillverka komponenter till elbilar. 

Den första av totalt fem lackeringslinjer för ytbehandling av battericeller har nu tagits i drift. Första steget i behandlingen är att litiumjoncellen erhåller en mönstrad yta med hjälp av laser. Utsidan på cellen får en textur som ökar ytans area. Därefter sker en rengöring med plasma för att avlägsna eventuella partiklar och oxider. Dessa två steg syftar till att säkerställa en god vidhäftning av färgen. Målning görs med två lager av UV-härdande färg, som säkerställer en god elektrisk isolering. Slutligen genomförs en helautomatiserad kvalitetskontroll i tre steg där tjockleken och ytans kvalitet inspekteras. Ett högspänningstest utförs för att säkerställa att beläggningen är helt fri från defekter. BMW har valt en blå kulör som en signalfärg för elektriska komponenter. 

Den nya lackeringslinjen kan hantera mer än 10 miljoner celler per år, eller över 2 300 per timme. De ytbehandlade cellerna används sedan i batterimodulens produktionslinje i Leipzig, för att tillverka moduler för de helelektriska BMW i4 och BMW iX1. Ytterligare en linje vid anläggningen producerar batterimoduler för BMW iX.