Teknos flyttar produktion i Tyskland

Teknos anläggning i Brüggen. Foto: Teknos

Teknos Deutschland GmbH har nyligen avslutat en strategisk översyn av sin produktion i Tyskland. Syftet med denna granskning var att utveckla planer för att förenkla det operativa fotavtrycket samtidigt som man identifierade möjligheter att vidareutveckla Teknos Deutschland GmbHs produktions- och leveranskapacitet.

Som ett resultat av denna översyn har Teknos beslutat att inte bygga en ny fabrik i Steinau an der Straße, och planerar att upphöra med verksamheten i Fulda. Efter att ha utvärderat de befintliga platserna, fastställde Teknos att anläggning i Brüggen, i Nordrhein-Westfalen, erbjuder fler expansions- och utvecklingsmöjligheter. Därför planerar Teknos att flytta produktionen från Fulda till Brüggen och utveckla sin verksamhet där.

Nyligen informerade Teknos sina anställda i Tyskland om den planerade flytten av produktionen från Fulda till Brüggen. Cirka 20 anställningar inom produktion, logistik och FoU berörs av dessa planer.