Marknadstrender för pulverfärg

Tidningen European Coatings rapporterade nyligen om vilka utmaningar och möjligheter som pulverlackeringsbranschen står inför. Marknaden har helt återhämtat sig från pandemiåret 2020. Den största utmaningen har varit, och fortsätter att vara, höga priser och brister på råvaror. Trots detta bedömer tidningen framtidsutsikterna som ljusa bland annat beroende på högt fokus på hållbarhet. 

Den globala marknaden för pulverfärg uppskattas för 2021 till 12 miljarder euro och 2,8 miljoner ton. Alla betydande regioner i världen överträffarna nu nivåerna för året innan pandemin. Den europeiska marknaden uppskattas till 2,11 miljarder euro och över 360 000 ton. Jämfört med 2019 innebär det en ökning på 14 % i värde och en ökning på 2 % i volym. De två största trenderna idag är elektrifiering och hållbarhet något som bedöms påverka pulverlackering positivt.