Underleverantörer ser sämre tider komma

Sanna Arnfjorden Wadström, vd på Svensk Industriförening. Foto: Sinf

Sinf har redovisat underleverantörsbarometern för tredje kvartalet som bland annat visar att hela 80 procent av underleverantörerna uppger att de ser sämre tider komma. Det är en kraftig ökning från 56 procent förra kvartalet.

– Det är en mycket tydlig inbromsningssignal. Underleverantörerna har haft höga orderflöden men kämpar fortfarande med materialbrist, långa leveranstider och problem med att hitta arbetskraft, säger Sanna Arnfjorden Wadström, vd på Svensk Industriförening. 

Barometern visar att 86 procent av de underleverantörer som ser lågkonjunkturen komma bedömer att den kommer inom ett år och förväntar sig att den varar länge, mer än ett år. Förväntningarna på en ökad orderingång sjunker samtidigt från 41 till 32 procent sedan förra kvartalet. Andelen företag som ökar sin lönsamhet fortsätter också att minska från 34 till 27 procent samtidigt med förväntningar på en minskad produktivitetsökning, som även den går ner till 27 procent. 

Underleverantörerna upplever flera problem. 61 procent uppger att de nu drabbas av materialbrist vilket är fortsatt höga siffror. Leveranstiderna är långa och dyra, till det har de höga elpriserna tillkommit. Det är en komplex och mycket oroande situation. Dessutom slår tillgången på arbetskraft ytterligare rekord, då 69 procent nu har problem med tillgång till arbetskraft. 

Underleverantörerna ser energipolitiken som den i särklass viktigaste valfrågan inför valet.