Förbättring av väderbeständigheten hos UV-härdande färger

Foto: James Day, Unsplash

Progress in Organic Coatings, volym 169, rapporterar om ett projekt som syftat till att förbättra väderbeständigheten hos UV-härdande färger. En serie med UV-härdande färger med titandioxid som fyllnadsmedel utvärderades för att se vilken inverkan det har på egenskaperna. Det visade sig att titandioxid har en negativ inverkan på härdningseffektiviteten. Fullständig härdning kunde dock erhållas vid en korrekt balans av skikttjocklek och halt av fyllnadsmedlet. Vid accelererad UV-testning uppvisade det titandioxidinnehållande färgskiktet en mycket mindre förändring i kulör, glans och morfologi än skikt utan titandioxid. Även korrosionsprovning med saltspraytest visade på bättre egenskaper.