Undersökning om återvinning av ytbehandlad plast

Det tyska företaget Leonhard Kurz utvecklar och tillverkar dekorativa och funktionella beläggningar för en rad olika tillämpningar. Vid VDMA Circular Economy Forum presenterade företaget resultatet av en undersökning rörande återvinning av belagda plastmaterial. I detaljerade tester jämfördes plast med återvunnet innehåll härrörande från dekorerade och odekorerade plastdelar. Först testades plast med olika nivåer av återvunnet innehåll. Sedan återvanns tidigare återvunnen plast flera gånger. Resultaten, som var tydliga, visade att återvinningsbar plast med de extremt tunna Kurz-beläggningarna förblev återvinningsbar under en mängd olika testförhållanden.