Väderstad bygger ut fabriken

Foto: Väderstad

Väderstad, ett av världens ledande företag inom jordbearbetning och sådd, bygger ut fabriken i Väderstad med ytterligare 12 600 kvadratmeter. Expansionen innebär ytterligare ytor för montering och lackering, med målet att ha kapacitet att producera 10 000 maskiner årligen i Väderstad år 2028.

Väderstad har sett en stark ökning i efterfrågan på sina produkter under de senaste åren. Omsättningen har ökat från 2,37 miljarder kronor 2017 till 5,5 miljarder kronor 2022. Under 2021 informerade företaget om byggnationen av ett nytt fabrikscenter, en investering på 125 miljoner kronor, som kommer stå klart senare under detta år. Nu kompletteras fabrikscentret av en utbyggnad av fabriken i Väderstad.

– Den fortsatta expansionen av vår fabrik i Väderstad ligger i linje med våra tillväxtplaner och kommer att gynna både våra kunder och återförsäljare, samt skapa nya arbetstillfällen och skapa ett mer effektivt flöde i vår produktion, säger Henrik Gilstring, vd för Väderstad Group.

Fabriken i Väderstad producerar maskiner för samtliga globala marknader, förutom Nordamerika, där produktion sker i egna fabriker i Wahpeton, USA, och Langbank, Kanada.

De två huskropparna som nu byggs till den befintliga fabriken är var för sig på 6 300 kvadratmeter och kommer sammanlagt att skapa en total produktionsyta på cirka 70 000 kvadratmeter i Väderstad. Förutom att bidra med fler och större ytor för montering och lackering av Väderstads produkter, kommer de hjälpa till att skapa ett mer effektivt flöde i hela produktionen.

– Vi ser en ökad efterfrågan på våra produkter, vilket i kombination med att vi har lanserat flera nya produkter de senaste åren kräver större ytor. Vår 12-meters såmaskin Inspire går i full produktion nu under våren och vårt nya koncept Proceed är just nu i en intensiv testningsfas, samtidigt som vi fortsätter att se en stor efterfrågan på vår precisionssåmaskin Tempo. Den här utbyggnaden kommer hjälpa oss att möta framtida efterfrågan för samtliga produkter, säger Mikael Peiponen, Senior Vice President för Order to Delivery på Väderstad.

Bygget kommer att påbörjas den 1 april 2023 och målet är att de nya fabrikslokalerna ska stå färdiga för användning till hösten 2024.