Proton Finishing räknar ut klimatavtryck på artikelnivå

Foto: Proton Finishing

I arbetet mot att bli en mer hållbar ytbehandlare har nu Proton Finishing slutfört arbetet med att ta fram klimatberäkningar enligt GHG-protokollet* på samtliga sex enheter, vilket innebär att man nu kan redovisa klimatavtryck per process och ner på artikelnivå. Nästa steg är att få in klimatavtryck per artikel på offerterna. 

– Vi märker att frågorna från våra kunder gällande klimatavtryck ökar. Att kunna visa, direkt vid offertillfället, vilket klimatavtryck processen medför är ett stort steg i vår hållbarhetsutveckling och ännu ett steg på vår resa mot en mer hållbar ytbehandlare, säger Anders Olsson, Försäljningschef på Proton Finishing.

Klimatavtrycket har beräknats genom att omvandla all klimatpåverkan verksamheterna har till CO2-ekvalenter. Beräkningarna omfattar alla processer inom Proton Finishing, både uppströms och nedströms i anläggningarna. De tar också hänsyn till energislag och vad produkterna avger i koldioxid innan de kommer till Proton Finishing, samt klimatpåverkan hos slutkund.

– Det känns riktigt stort att vi nu kan redovisa klimatavtryck ner på artikelnivå. Klimatberäkningar är lite klurigt då det inte finns så mycket att gå på men vi har lärt oss mycket på vägen som vi nu kommer bygga vidare på, säger Sandra Vatn, hållbarhetsutvecklare på Proton Finishing.


*GHG-protokollet står för Greenhouse Gas Protocol och är en global standard som används för att underlätta organisationers rapportering av växthusgasutsläpp.