Volvo Cars investerar 10 miljarder kronor

Foto: Volvo Cars

Bara några dagar efter att Volvo Cars meddelat om bygget av batterifabriken i Torslanda informerade de om ytterligare en investering i Torslanda på 10 miljarder kronor, som en förberedelse inför tillverkningen av nästa generations elbilar. Satsningen inkluderar införandet av megagjutning av karossdelar i aluminium, en ny batterimonteringsanläggning och en helrenoverad målnings- och slutmonteringsverkstad.

Införandet av megagjutning av karossdelar i aluminium för nästa generations elektriska Volvomodeller är den viktigaste och mest spännande förändringen som genomförs som en del av investeringspaketet. Megagjutning ger ett antal fördelar när det gäller hållbarhet, kostnad och bilprestanda under bilens livstid, och Volvo Cars är en av de första biltillverkarna som investerar i denna process. Att gjuta större delar av bilens golvkonstruktion som en enda aluminiumdel sänker vikten, vilket i sin tur förbättrar energieffektiviteten och därmed bilens räckvidd. Detta gör det också möjligt för Volvos designers att använda innermåtten i bilens kupé och bagageutrymme optimalt och öka bilens totala mångsidighet. Andra fördelar med megagjutning är minskad komplexitet i tillverkningsprocessen. Detta skapar i sin tur kostnadsbesparingar när det gäller materialanvändning och logistik, vilket minskar den totala miljöpåverkan i tillverkningen och leverantörskedjan. 

Uppgraderingen av målningsverkstaden inkluderar installation av nya maskiner och implementering av nya processer, som förväntas stödja den pågående minskningen av målningsverkstadens elförbrukning och utsläpp. En ny batterimonteringsanläggning kommer att integrera battericeller och -moduler i bilens golvkonstruktion, medan monteringsverkstaden renoveras för nästa generations elbilar, exempelvis med en ny ”vigselpunkt” där bilens ovandel och underredet möts för första gången. 

Logistikområdena kommer även de att renoveras för ett förbättrat materialflöde och optimering av transport av gods och delar till anläggningen. Företaget kommer även att investera i faciliteter i anslutning till anläggningen, såsom pausutrymmen, omklädningsrum och kontor, som ytterligare förbättrar arbetsmiljön för de anställda.