AkzoNobel förstärker inom lågtemperaturhärdande pulverlacker

AkzoNobel har slutfört förvärvet av Stahl Performance Powder Coatings och dess sortiment av produkter för värmekänsliga material. Den kommersiellt färdiga tekniken som AkzoNobel förvärvat är unik inom pulverlacker. Både UV- och värmehärdande pulver används, vilket gör det möjligt att utföra härdning inom temperaturområdet 80 – 100 °C. Det gör att pulverlackering i större utsträckning kan användas på temperaturkänsliga material såsom MDF, plywood, termoplaster och kompositer.

– Detta är ett fantastiskt förvärv som gör det möjligt för oss att bygga vidare på vår globalt ledande position genom att komma in på denna framväxande nisch som har stor potential, säger Daniela Vlad, affärsdirektör för AkzoNobel.