AkzoNobel investerar ytterligare i sin svenska verksamhet

AkzoNobels Specialty Chemicals investerar mer än 4 miljoner euro vid anläggningen i Bohus utanför Göteborg, för att öka produktionskapaciteten av Colloidal Silica i Sverige. Bestående av naturliga ingredienser – sand och vatten – är Colloidal Silica en mångsidig produkt som förbättrar nyckelfunktionerna hos andra produkter och tillverkningsprocesser. Med produktionsanläggningar i Asien (Taiwan och Kina), Europa (Tyskland och Sverige) och Amerika (Brasilien och USA) är AkzoNobel en ledande global tillverkare av dessa produkter. Huvudmarknaderna är elektronik, ytskikt, konstruktion och katalysatorer samt batterier. Colloidal Silica har stor betydelse för ytbehandlingsindustrins omställning från lösningsmedelsburna färger till vattenburna alternativ. Expansionen på Bohusanläggningen nära Göteborg förväntas vara klar under 2018. Tidigare i år har AkzoNobel också kunnat offentliggöra betydande investeringar i sina svenska anläggningar i Stockvik och Kvarntorp.