Nya provmetoder hos Proton Technology


Provningsföretaget Proton Technology i Bankeryd har påbörjat införandet av ytterligare två provningsmetoder för att verifiera vidhäftning på ytbehandlade produkter, främst för fordonsindustrin. Den ena metoden simulerar högtryckstvättning och den andra stenskott. Högtrycksprovning innebär att den lackerade ytan på en detalj ritsas ner till substratet och utsätts sedan för en vattenstråle enligt angivet tryck och anslagskraft, för att på så sätt verifiera god vidhäftning. Stenskottsprovning innebär att små oregelbundna metallkulor skjuts mot den lackerade ytan enligt angivet tryck, för att se hur väl ytskiktet skyddar och hur god vidhäftningen är.

– Just nu kör vi skarpa provningar för Scania med stenskott. När det gäller högtrycksprovning håller vi på med konfigurering av testutrustningen, men vi beräknar snart kunna vara i gång med även denna metod, berättar Erik Waltersson, laboratoriechef på Proton Technology.