Alucrom investerar i transportabel blästringsanläggning

Midroc Alucrom AB har nyligen investerat i en transportabel container för blästringsutrustningar och för återvinning av blästermedel till ytbehandlingsanläggningen i Arendal, Göteborg. Anläggningen är på hela 1 800 m2 under tak och ligger på en gårdsyta på 7 300 m2. Därmed fanns många alternativa lösningar för att göra en fast installation, men valet föll på en transportabel container för blästringsutrustningar och system för återvinning av blästermedel inne i industrihallen utan mekaniska transportörer. System för återvinning av blästermedel grundar sig på luftflöde och är patenterat av leverantören. Att leverans kunde göras i container medförde en kort installationstid på plats. Den kan också vid behov snabbt transporteras till ett projektområde vilket gör det tillen flexibel lösning. Anläggningen har levererats av finska Pekotek.