Ny miljöstandard

En ny miljöstandard har fastställts, SS-ISO 14007:2019 Miljöledning – Vägledning för bestämning av miljörelaterade kostnader och vinster. Tanken är att den kan användas av företag och organisationer som vill ta sitt miljötänk till en ny nivå.

– Allt fler söker information om vilka miljöåtgärder och strategier som är ekonomiskt sunda. Den här standarden ska ge organisationer stöd vid värdering av miljörelaterade kostnader och vinster. Det gäller både deras påverkan på och beroende av miljön, säger professor emeritus Bengt Steen, som via SIS varit med och tagit fram standarden.

Med standarden får man hjälp att lägga upp riktlinjer för analysen, vilka data som kan användas och hur underlaget kan kommuniceras i den egna organisationen inför finansiella beslut. Standarden kan också vägleda myndigheter eller lagstiftare, till exempel kring skatter eller revidering av EU-direktiv på miljöområdet. Den nya standarden kompletterar ISO 14008, Monetär värdering av miljöpåverkan och relaterade miljöaspekter, publicerad i mars 2019.