Aluminiumbeläggning

Det har i omgångar gjorts olika försök att skapa ytbeläggningar av aluminium. Tunna skikt har framgångsrikt producerats med vakuumteknik. Det har också funnits elektrolytiska processer med ett organiskt lösningsmedel som bas för elektrolyten. Skiktegenskaperna har varit de förväntade men processens risker och komplexitet gör att den inte har nått någon kommersiell framgång.

Fraunhofer IST har nyligen redovisat lyckosamma försök med elektrolytisk utfällning av aluminium. Strategin är att använda eutektiska saltsmältor. Med en blandning av aluminiumklorid och dimetylsulfon erhålls en smälta nära rumstemperatur. Det är en betydligt billigare lösning än att använda så kallade jonvätskor. Saltsmältan är inte brandfarlig men kraftigt hygroskopisk vilket gör att den måsta skyddas från fukt. Resultaten är lovande. Tjocklekar över 30 μm har producerats med god vidhäftning. Arbete återstår dock för att industrialisera processen.