Arbetsmiljöverket inspekterar användning av farliga ämnen

Arbetsmiljöverket har inlett inspektioner av användning av särskilt farliga ämnen. Dessa ämnen får bara användas om det finns tillstånd enligt EU:s kemikalieförordning Reach. Inspektionerna granskar att berörda företag lever upp till de arbetsmiljövillkor som finns i tillståndet. Särskilt farliga ämnen som kräver tillstånd återfinns främst inom tillverkningsindustrin till exempel vid ytbehandling eller framställning av plast. För ytbehandling berörs i första hand de som använder ämnen med innehåll av sexvärt krom.

Projektet är det nionde stora tillsynsprojektet inom ramen för Forum, ett EU-gemensamt tillsynsnätverk för kemikalier som drivs av Echa. Inspektionsdelen pågår till den 31 december 2021 och resultatet av inspektionerna publiceras i en EU-gemensam projektrapport under slutet av 2022.