Laleh Kazemi Veisari får Beckers konstnärsstipendium

Laleh Kazemi Veisari. Foto Märta Thisner

Beckers konstnärsstipendium om 200 000 kr tilldelas år 2022 Laleh Kazemi Veisari som är född 1983 och verksam i Stockholm. Hon utexaminerades 2019 från Konstfack. En del av juryns motivering är att hon berättar om hur hon samlar in delar av information, bitar av kunskap, som hon fogar ihop för en bättre förståelse av världen. I enlighet med denna strävan dekonstruerar hon bilder, som delas upp och bryts ner till detaljnivå̊, med en tanke om att där kunna upptäcka vad som döljer sig i helheten. Hon använder tecknandet, som en metod att reflektera kring utvalda frågor, för vidare dekonstruktion, som ett sätt att kommunicera både med sig själv och sin omgivning

Beckers konstnärsstipendium instiftades 1987 av Ulf och Vivian Lindén för att lyfta unga svenska konstnärer. Idag fokuserar stipendiet även på att uppmärksamma och stödja banbrytande kreativa röster i Sverige. Stipendiet innebär en separatutställning, som sedan 2001 har producerats i samarbete med och visats på Färgfabriken, samt en prissumma som i anslutning till 30-årsjubilet höjs från 150 000 kr till 200 000 kr.