Återvinning av förkromad plast

Det tyska företaget BIA Kunststoff- und Galvanotechnik GmbH & Co. KG, som är leverantör till fordonsindustrin, rapporterar om att förkromade plastkomponenter kan återvinnas till 100 %. De har infört en process där de kasserade komponenterna krossas, därefter separeras metallfraktionen mekaniskt från plastmaterialet. Metallerna kan sedan smältas ner och plasten kan formas till nytt granulat och därefter användas för tillverkning av nya komponenter.