Självläkande epoxi ger bättre korrosionsskydd

En spansk forskningsgrupp har presenterat en självläkande ytbehandling för korrosionsskydd, baserad på en blandning av epoxiharts och superabsorberande polymer (SAP). Forskarna tillverkade olika ytbehandlingar genom att kontrollera placeringen av SAP på ytan, mitten och botten av skikten. Korrosionsegenskaper och självläkningsprocess analyserades på makro-, mikro- och sub-mikroskala med hjälp av elektrokemisk impedansspektroskopi (EIS).

SAP som företrädesvis placerats i botten uppvisade det bästa korrosionsskyddet, förhindrade delaminering av skiktet och skyddade metallen från korrosion efter ytskador. SAP möjliggjorde lokal reparation av sprickan när den var i kontakt med vatten, vilket minimerade diffusionen av syre och elektroaktiva ämnen, vilka är en förutsättning för de flesta typer av korrosion av en metall.

Rapporten har publicerats i Progress in Organic Coatings, Volume 182, september 2023.