Axalta definierar om verksamheten för fordonslacker

Axalta Mobility Coatings är det nya namnet på den enhet som tidigare hette Axalta Transportation Coatings. Den omdefinierade verksamheten kommer att inrikta sig på att tillgodose den växande efterfrågan på e-mobilitet och de föränderliga lackeringsbehoven hos etablerade och framväxande tillverkare av originalutrustning (OEM:er) för lätta fordon och nyttofordon samt bilparksägare och tjänsteleverantörer för delad mobilitet. Som en del av namnbytet lanserar Axalta Mobility Coatings en ny portfölj med tre kategorier: Core Mobility Solutions, Advanced Mobility Solutions och Axalta Advantage. Den förstnämnda består av baslacker och klarlacker för kulör och estetik samt ytskyddande elektrolacker och pulverfärger. Den andra kategorin är produkter för massanpassning, tvåtonskulörer och digital lack. Här ingår lacker som förbättrar LiDAR- och radarprestandan samt värmehanteringslösningar för elektriska motorer och komponenter. Axalta Advantage tillhandahåller experttjänster och rådgivning för att förbättra produktiviteten i och utanför lackeringsverkstaden, inklusive applikationsdesign, processförbättring, kostnads- och CO2 -modellering och felsökning.