Små förändringar i kulörval till bilar

Illustration: BASF

BASF har nyligen publicerat sin kulörrapport för 2023, som beskriver vilka kulörer som väljs på nya bilar. Jämfört med föregående år är skillnaderna små. Akromatiska färger såsom, vitt, svart, silver och grått, dominerar på samtliga marknader. Globalt har svart ökat något på bekostnad av vitt. Blå är den vanligaste av de kromatiska kulörerna. Regionen EMEA, Europa, Mellanöstern och Afrika har en något högre andel kromatiska kulörer jämfört med de globala preferenserna, 21 % jämfört med 19 %. Tydligare är skillnaderna mellan de akromatiska kulörerna. Globalt svarar vitt för 36 % men för EMEA enbart 29 % medan däremot grått har det omvända förhållandet, 15 % globalt mot 21 % i EMEA. 

Grafik: BASF