Beläggningar som binder koldioxid

I en intervju i tidningen European Coatings Journal frågade Kirsten Wrede dr Steve McDaniel om hans arbete med ytbeläggningar som fångar upp koldioxid. Dr McDaniel arbetar på det amerikanska företaget Reactive Surfaces och de har utvecklat polymera material som läggs tunt på en yta. När beläggningen härdats och de utsätts för solljus kommer en fotosyntes att ske som fångar upp kolet. Det är en modifierad form av alger som producerar en polysackarid från koldioxid och vatten. Eftersom algerna kräver vatten måste dessa beläggningar lätt kunna hydratiseras och förbli hydratiserade. Men det gäller att se till att de inte utvecklar mögel och har fritt utbyte av atmosfäriska gaser. De måste binda koldioxid och åtminstone släppa ut syre. De måste också vara genomskinliga för solljus. Det kommer att krävas stora ytor som kommer att fungera som ett gigantiskt filter till atmosfären. Hittills har flera generationer av beläggningar provats med gott resultat. Än så länge sker försök i liten skala med beläggningar på plastflaskor men målet är att bilda ett konsortium så att tekniken snabbt kan skalas upp.