Produktion av färg och pulver första kvartalet 2019

Efter en betydande nedgång under det fjärde kvartalet 2018 sjönk produktionen av industrifärger igen under det första kvartalet 2019 jämfört med samma period förra året. Enligt Federal Statistical Office producerade tyska tillverkare 204 025 ton lacker under första kvartalet i år, som exklusivt eller främst används inom industrisektorn. Detta motsvarar en nedgång på 4,9 %. Produktionsvärdet sjönk också med 4,9 % till 784,1 miljoner euro. I pulverfärger var nedgången lägre under det första kvartalet 2019. Här var produktionsvolymen 20 023 ton, en minskning med 1,8 %. Produktionsvärdet sjönk under samma period med 0,7 % till 97,4 miljoner euro.