Dancoat A/S och Gardit A/S går samman

De danska ytbehandlarna Dancoat A/S och Gardit A/S har slått samman sina verksamheter och är sedan den 1 januari 2020 ett företag under det nya namnet DanGard A/S. Båda företagen har varit verksamma med korrosionsskydd av stål med metoder som blästring, termisk sprutning och rostskyddsmålning. Det nya företaget har sju anläggningar spridda över landet och mer än 115 medarbetare. Arbeten utförs både i de egna verkstäderna och i form av entreprenadprojekt. Alla avtal med anställda, kunder och partners fortsätter oförändrat efter fusionen. Dangard ägs till lika delar av Henrik Matthiesen, tidigare vd på Dancoat och Morten Lindholt, tidigare vd på Gardit.