Digitala möten lyfte tillverkningsindustrin

Elmia Subcontractor Connect gav tillverkningsindustrin nya alternativ till att knyta kontakter i en tid när möjligheterna att träffas fysiskt är begränsade.

Under fyra dagar, 10 – 13 november, arrangerades en digital matchmaking mellan leverantörer och inköpare i samarbete med Enterprise Europe Network, EEN. Det resulterade i 400 möten under fyra dagar där nära 300 leverantörer och 70 inköpare från 26 länder medverkade. 

– Tillsammans med EEN, leverantörer och inköpare har vi i år skapat en digital version av Elmia Subcontractor Connect. Vi på Elmia tycker det har varit fantastiskt att kunna göra detta som ett alternativ till ordinarie mässa. Som alltid efter mässor kvarstår nu det stora arbetet för alla deltagare att följa upp sina leads men vi har redan fått många positiva signaler om att grunden lagts för morgondagens affärer, säger Helena Åhs, mässansvarig Elmia Subcontractor.

Övergången till en digital matchmaking mottogs med positiva röster från såväl leverantörer som inköpare. Effektivt, fokuserat, enkelt var några ord som deltagarna beskrev matchmakingen med.

– Av mina sex möten var det två eller tre som kan leda till framtida affärer. Två är högintressanta och en är intressant. Det är ett gott betyg till Elmia som har ordnat det här. Det tekniska har fungerat utmärkt och både bokningen och själva plattformen var enkel, säger Johanna-Maria Johansson, inköpschef på AQ Plast.

Parallellt med matchmakingen streamades ett program online med betydelsefulla gäster från tillverkningsindustrin, näringslivet och politiken. Bland andra kunde man lyssna till näringsminister Ibrahim Baylan, Centerns partiledare Annie Lööf och energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman som pratade om svensk tillverkningsindustris framtid. Omställningen från en fysisk till en digital mässa är givetvis stor för såväl Elmia som för utställare och besökare. Samtidigt som en kombination mellan det digitala och fysiska blir än viktigare i framtiden.

– Vi tar med oss och arbetar vidare med de fördelar som ett digitalt format medför, så som ökad flexibilitet och bättre möjligheter till att delta på distans. Samtidigt tror vi starkt på det fysiska mötet. Ett digitalt event kan inte ersätta en fysisk mässa fullt ut, däremot är kombinationen av de båda ett lyckat recept för framtiden. Vi hoppas därför att nästa år kunna kombinera den fysiska mässans styrkor med erfarenheten vi tar med oss från 2020, säger Helena Åhs.