DOT förvärvar Haga Galvanisering

Den danskägda ytbehandlingskoncernen DOT AB fortsätter att expandera. I början av 2022 förvärvades det svenska varmförzinkningsföretaget Pohlinvest med fyra anläggningar. Nu fortsätter bolaget sin expansion och förvärvar Haga Galvanisering i Jönköping, vilket ytterligare förstärker positionen på den svenska marknaden.

I och med förvärvet av familjeföretaget i Jönköping får man nu en geografiskt attraktiv position i södra Sverige. Alla anställda fortsätter i Haga Galvanisering AB (även känt som Galvano Jönköping) och detsamma gäller de tre tidigare ägarna. Henrik Steen-Jørgensen, vd för DOT AB, ser fram emot att utvidga koncernens nätverk av varmförzinkningsfabriker och komma ännu närmare de svenska kunderna. Han framhåller att en stark lokal förankring är en viktig faktor i den fortsatta tillväxten:

– Sverige är ett stort land. Vi arbetar ständigt med att öka vår närvaro och optimera kundernas upplevelser. Tillskottet av en väletablerad fabrik i Jönköping uppfyller alla kriterier i vår strategi att vara en tillgänglig aktör. Företaget har en lojal kundbas som kommer att kunna utnyttja våra många fullservicepartnertjänster även framöver, säger Henrik Steen-Jørgensen och tillägger att man i början av 2022 hade två svenska fabriker i Sölvesborg respektive Eskilstuna. Efter förvärvet av Haga Galvanisering har man nu sju.

– Vi har en stark koppling till Sverige. Kunderna litar på oss och det är stor efterfrågan på vår kompetens. Nyligen har vi även förvärvat alla varmförzinkningsaktiviteter i Södertälje Varmförzinkning. Detta har fört oss närmare industrin i Stockholm med omnejd. Förvärvet i Jönköping ökar vår närvaro ytterligare och vi är stolta över att få ta över fabriken, förklarar Henrik Steen-Jørgensen.

Svenska arbetsplatser bevaras

Det familjeägda företaget i Jönköping grundades år 1952. Hittills har det ägts av de tre syskonen Stefan Eriksson, Håkan Ankar och Karin Lindström. Alla tre har haft en önskan om att avyttra livsverket när tiden varit mogen. Att hitta en seriös köpare som säkrar medarbetarnas anställning och bevarar svenska arbetsplatser har alltid varit familjens högsta prioritet, berättar Karin Lindström:

– Det gläder oss att en solid nordisk aktör nu tar över företaget. I processen har vi lagt stor vikt vid att DOT har praktisk erfarenhet av att driva företag vidare med respekt för befintlig kultur och svenska värderingar. Vi ser fram emot att följa med på resan under de kommande åren, säger Karin Lindström, som blir fabrikschef på den nya DOT-fabriken.

DOT:s huvudkontor och fabrik i Fasterholt.

Ökad marknadsandel 

Ytbehandlingskoncernen, med huvudkontor i Fasterholt nära Brande i Danmark, har vuxit explosionsartat i Sverige det senaste året. Efter förvärvet av fyra Pohlinvest-fabriker i januari 2022, och en framgångsrik implementering av gemensamma system och procedurer, har marknadsandelen i Norden ökat avsevärt. I och med förvärvet av Haga Galvanisering har DOT nu 12 fabriker i Sverige och Danmark. Parterna är överens om att inte offentliggöra köpeskillingen. 

– I och med den snabba tillväxten på den svenska marknaden anpassar vi vår säljorganisation för att kunna erbjuda en fortsatt hög servicenivå. Haga Galvaniserings kunder får nu möjlighet att ta del av ett bredare utbud av ytbehandlingsprocesser, samtidigt som Hagas geografiska läge i Jönköping kompletterar DOT på ett bra sätt, berättar Bjarne Sändergård, försäljningschef för DOT AB i en kommentar till Ytforum.


DOT AB ägs av den danska ytbehandlingskoncernen DOT A/S, som har sitt huvudkontor i Fasterholt nära Brande i Danmark. DOT AB förfogar över produktionsanläggningar i Sölvesborg, Eskilstuna, Halmstad, Rydsgård, Lysekil och Säffle. I och med förvärvet av Haga Galvanisering nu även i Jönköping. I Danmark har man fabriker i Fasterholt, Vildbjerg, Ferritslev, Køge och Skanderborg. Koncernen har över 500 anställda i Sverige och Danmark. DOT AB är specialiserade inom ytbehandling – i första hand varmförzinkning, metallisering, sandblästring, målning och pulverlackering.