Nytt grafenprojekt för nötnings-och korrosionsskydd

Sex nya projekt kring grafen och andra 2D-material har fått grönt ljus av Vinnova. Ett av dessa är ”CorroNite, demonstrator av en ny värmebehandlings- och beläggningsmetod för nötnings- och korrosionsskydd”. Det kan ses som ett fortsättningsprojekt på ett arbete som avslutades under 2022 på samma tema. Projektets mål denna gång är att gå ett steg till, genom att fullt ut utveckla och demonstrera en ny termokemisk behandlingsmetod som efter projektavslut ska vara redo för marknadslansering.

Metoden, som kallas CorroNite, ger ökat korrosions- och nötningsmotstånd och möjliggör en utfasning av hårdkrom för hydrauliska kolvstänger samt andra industriella applikationer. CorroNite är utvecklad i samarbete mellan Bodycote och Tribonex. Lösningen är baserad på kombinerad termokemisk värmebehandling och ytbeläggning. Värmebehandlingen ökar komponentens mekaniska hållfasthet och nötningsbeständighet och ytbeläggningen, förstärkt genom inklusion av grafen, ger korrosionsbeständighet, ökad slitstyrka och minskad friktion.

Utöver Bodycote och Tribonex är Trelleborg Sealing och Volvo CE partner i projektet, som beräknas vara avslutat i februari 2025. Bidrag har lämnats med drygt två miljoner kronor.