Vilokan förvärvar aktiemajoriteten i norska Epcon

Foto: Vilokan

Den svenska miljöteknikkoncernen Vilokan har utnyttjat sin option att förvärva en majoritetsandel i norska processteknikföretaget Epcon. Med förvärvet, som trädde i kraft 1 januari 2023, är Vilokan majoritetsägare i Epcon. Vilokan arbetar med tekniker inom återvinning av processvatten, avisningsvätskor för flygplan och andra lösningsmedel. Epcon har utvecklat energieffektiva lösningar för termisk separation och energiåtervinning genom industriella värmepumpar för avdunstning, destillation och mekanisk ångrekompression (MVRHP). 

– Vi ser en enorm global potential i Epcons teknik, säger Lars Rosell, vvd för Vilokan Group och ny styrelseordförande i Epcon.

Gemensamma kunskaper och insikter om den globala industrins gröna omställning är aspekter som förenar de båda företagen.

– Vi är mycket imponerade av den omfattande och djupgående tekniska kunskapen inom separationsteknik och energieffektivitet som finns hos Epcon. Vi delar också en samsyn om hur vi kan bidra till att minimera skador på miljön genom ekonomiskt och miljömässigt hållbara återvinningslösningar, menar Lars Rosell.
Med koncernens finansiella, tekniska och operativa styrka möjliggör förvärvet betydande internationella tillväxtmöjlighet under de kommande åren.

– Att vara en del av en grupp i den här storleken kommer att göra det möjligt för Epcon att ta nästa steg mot en robust och hållbar tillväxt inom våra applikationsområden och stödja den gröna omställningen av den globala industrin. Det finns ett antal tekniska, affärsmässiga, strategiska och finansiella synergier mellan företagen och inom koncernen som nu kan utforskas och utnyttjas fullt ut till förmån för våra kunder. Flera gemensamma projekt har redan inletts och vi ser en betydande potential för ytterligare tillväxt, säger Jan Haraldsen, vd för Epcon Evaporation Technology AS.