ED och pulver med kombinerad härdning

ED-lackering efter härdning. Foto: Ytforum

ED-lackering med en efterföljande pulverlackering är ett vanligt målningssystem inom bland annat fordonsindustrin. Härdningen av färgskikten görs först efter ED-lackeringen och sedan ytterligare en gång efter det att pulverfärgen applicerats. Representanter för ytbehandlingsföretaget Osteks, pulvertillverkaren Ganzlin och ett forskningsinstitut har arbetat med att utveckla metoder för att kunna utföra pulverlackering direkt på ED-lacken efter sköljning och sedan härda de båda lackskikten samtidigt. Det skulle innebära en betydande minskning av energianvändningen och dessutom kortare total processtid.

För detta ska vara möjligt måste ED-skiktets innehåll av vatten avdunsta genom pulverskiktet innan dess filmbildning kan påbörjas. Även om utvecklingsarbetet ännu inte är helt avslutat är det fastställt att det, under vissa förhållanden, är möjligt att härda de båda skikten samtidigt.

Texten är en sammanfattning av en artikel i JOT 17/2022.